تور های اجرا شده

گروهی – خصوصی (VIP)

شروع کار آژانس شاپوری گشت

شرکت خدمات مسافرتی شاپوری گشت در ابتدای کار خود در کشور ایتالیا و شهر میلان سیاست کاری خود بر تور های ورودی به ایران بنا نهاده شد و پس از فعالیت های متعدد چندین تور از یک نفر تا گروه 20 نفره را برای بازدید از آثار باستانی ، تاریخ و فرهنگ ایران و گسترش بیش از پیش فرهنگ ایرانی به سایر جماع بین المللی بوده و از این پس نیز علاوه بر تور های ورودی سایر فعالیت ها نیز اعم از تور های داخلی و خارجی را در دستور کار خود خواهد داشت.
در این قسمت به برخی از آن تور ها اشاره شده.

تور جان کارلو(VIP)

برگزار شده در بهار 1403 در مسیر غرب ایران بازدید از لرستان،خوزستان و کردستان

تور جان کارلو(شماره 2)(VIP)

برگزار شده در خرداد 1403 در مسیر شمال غرب ایران از تهران تا جلفا

تور پیر

برگزار شده در خرداد سال 1401 همراه با 10 توریست ایتالیای در مسیر غربی ایران

تور وارو و ماری(VIP)

برگزار شده در اسفند 98 به همراه دو توریست ایتالیای به مدت یکماه در مسیر کلاسیک ، شرق و غرب ایران

تور جانا (VIP)

برگزار شده در مرداد سال 1401 به همراه یک توریست ایتالیای در مسیر جنوب ، جنوب شرقی تا شمال غرب ایران

تور فرانچسکو و پائولا(VIP)

برگزار شده در پاییز سال 1397 در مسیر تور کلاسیک به علاوه غرب ایران خوزستان و لرستان

تور انریکا

برگزار شده در فروردین 98 همراه با 20 توریست ایتالیای در مسیر تور کلاسیک ایران

تماس